پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرم ها

  روابط عمومی
  رئیس اداره روابط عمومی : عباس آسمانی
  فارغ التحصیل در رشته کارگردانی و تدوین در مقطع کارشناسی
  فارع التحصیل در رشته علوم ارتباطات با گرایش مطالعات فرهنگی و رسانه درمقطع کارشناسی ارشد
  فارغ التحصیل از باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران با رتبه ممتاز  5.7.4.0
  گروه دورانV5.7.4.0