پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آیین نامه ها

           رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

           رئیس باشگاه پژوهشگران جوان :   دکتر زهرا خلج

           پست الکترونیک :  z.khalaj@qodsiau.ac.ir

                              


            

           اخبار
           دسته بندي اخبار 

           5.7.4.0
           گروه دورانV5.7.4.0