پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

حوزه حراست

    مدیر کل حراست
    مدیر کل حراست : سید سعید حسینی
    پست الکترونیک : herasat@qodsiau.ac.ir

    5.7.4.0
    گروه دورانV5.7.4.0