پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


نام واحد
نام فيلد
عبارت جستجو
 


خبرها
  • اخبار مهم
  • گزیده اخبار
  • اخبار درون سازمانی
  • خبرهای تصویری
  • اخبار فرهنگی


5.4.0.0
V5.4.0.0