پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 26 آذر 1397
  • EN
امور شاهد و ایثارگران

مدیر امور شاهد و ایثارگران : آقای ابوذر هاشمی
تحصیلات : کارشناس ارشد برق (قدرت)

شماره تماس : 02146896499

شماره تماس بنیاد شهید شهرستان قدس : 02146821030

رئیس بنیاد شهید شهرستان قدس : آقای ابراهیم ولایت


کارشناس آموزش : آقای پور ابراهیم 

کارشناس امور فرهنگی : آقای کعبی 

آدرس بنیاد شهید شهرستان قدس : میدان قدس  - بلوار 45 متری انقلاب جنب آتش نشانی

آیین نامه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0